IV Meeting z Lubuskim Klubem Karpiowym
Jeziora Zamkowe 2016

Regulamin

 

1. Eliminacje zostaną rozegrane w terminie 06 – 10 lipca 2016 roku na 3 zbiornikach: Zamkowe Przednie, Środkowe, Tylne o średniej powierzchni około 4h każdy.
2. Zawody odbędą się w formie rzutowej.
3.W zawodach mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową z opłaconą opłatą startową.
a) Startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.
b) nieobecność całej drużyny podczas losowania, powoduje otrzymanie stanowiska pozostałego po losowaniu.
c) dopuszcza się losowanie zastępcze przez innych uczestników zawodów.
4.W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową.
5. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika ( Team Runnera-200,00 zł).
a) Każdy team  runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami
b) Team runner ma pełne prawa zawodnika
6. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki.
7. Dopuszcza się 3 markery na drużynę.
8. Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.
a.) Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów.
b.) Przy interwencji sędziego, rozstrzygnięcie jest ostateczne.
9.Klasyfikacja zawodów:
a) Drużynowa: suma kilogramów ryb złowionych przez drużynę.
b) Przy tej samej wadze o klasyfikacji decyduje waga największej ryby.
10.Do klasyfikacji liczą się następujące gatunki ryb: karp i amur od 2,00kg
11.Procedura zgłaszania złowionych ryb.
a.) Złowienie ryby z określeniem gatunku, należy natychmiast zgłosić sędziemu, bez względu na porę dnia lub nocy sms’em lub telefonicznie na wskazany przez sędziów numer telefonu.
b) Każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego .
c) Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego, w której zapisuje się:
• Nazwisko zawodnika, który złowił rybę,
• Datę i godzinę ważenia ryby,
• Wagę połowu
• Gatunek ryby,
• Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu.
12.Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt.
13.Zabrania się używania środków pływających.

14.Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
15.Po sygnale startu zabrania się poruszania i opuszczanie stanowiska samochodem.
16.Każdy wjazd rodziny lub znajomych na teren zawodów w ich trakcie, musi zostać zgłoszony sędziemu, pod groźbą wykluczenia drużyny z zawodów.
17.Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu.
18.W zawodach obowiązują dwa sygnały:
a) pierwszy - rozpoczęcie zawodów, czas na dojazd do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów , łowienie,.
b) drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów.
19.Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego.
Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
20. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed i w czasie trwania zawodów jak również zmiany terminu zawodów z przyczyn od nas niezależnych
21. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.
22.Wszelkie ewentualne pozostałe informacje i zasady rywalizacji, zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów.